TOPLUMSAL ÇALIŞMALAR


       Birey,  yaşamını ve çalışmalarını verimli kılmak istiyorsa toplumsal bir varlık olduğunu unutmamalıdır.Toplumsal olmak demek bir anlamda da örgütlü olmak demektir.Bu yaklaşımdan hareketle örgütlü yaşamın bir parçası olmayı ilke edinmiş kişiliği bu disiplin içinde gelişerek şekillenmiştir.
      Örgüt ve örgütlenme alanındaki kuramsal bilgilerini Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde aldığı  master programı kapsamında geliştirmiştir.
      Örgütlü yaşamı ve örgütsel çalışmaları  Bursa  Eğitim Enstitüsü Öğrenci Derneğinde başlamıştır. Okul sonrası örgütsel çalışmalarını daha çok öğretmenlerin mesleki örgütlenmelerine yöneltmiştir.Çalışmalarını, 1960 lar sonrası yıllarda Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu, Türkiye Öğretmen Sendikası  (TÖS), Tüm Öğretmenler Birleşme – Dayanışma Derneği  (TÖB-DER) süreçlerinde görev yaptığı Ereğli,Sarayönü,Konya şubelerinde  kuruculuk ,yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık görevleri üstlenerek sürdürmüştür.
     Mesleki örgütlenmeler yanında, doğup büyüdüğü Beykonak Köyü’nde de halkın örgütlenmesine öncülük yapmış köyün toplumsal,yönetsel ve kültürel alanda çalışmalarda bulunmak ereği ile köy halkını örgütlemiştir.
        Bu bağlamda ilk örgütlenme çalışmasını 1965 yılında  Beykonak Kalkınma ve Güzelleştirme Derneğini kurarak başlatmıştır.Dernek, eğitmen Osman Ertekin başkanlığında başarılı çalışmalar yapmış,köye kazandırılacak yeni kuruluşları için cesur adımlar atmıştır.
        Dernek, 1967  Yılında  Ortaokul Yaptırma ve Yaşatma Derneği adı altında yeni bir örgütlenmeye gitmiş, bir yıl sonra halkın desteği ile  okul binasının  temeli  atılmış inşaatın imece usulü yapımı tamamlanmıştır.
        1970 Nüfus sayımında köy nüfusu 2000 geçtiğinden, belediyelik hakkını kazanmıştır.Dernek öncülüğünde  belediye kurulması girişimleri hemen başlatılmış,köy muhtarı Abdullah Algül ve heyetteki arkadaşları ,Dernek Başkanı Osman Errtekin’in özverili çalışmaları sonucunda köy muhtarlığı yönetimi  belediye bırakmıştır. 
        Ortaokulun öğretime açılması ,Kredi Kooperatifinin çalışmaya başlaması,PTT nin  hizmete girmesi örgütlü çalışmanın bir sonucu olarak hayata geçirilmiştir.           
      Köy kasabaya dönüşmüş,kazandırılan bazı kuruluşlar beldede ekonomik ve idari yaşamı kolaylaştırmış,halk bir anlamda mutlu olmuştur.Gelişmenin bu olumlu yanlarına karşın yeniklerin beldeye girmesiyle  köylülük kimliğinin özgün yapısı zayıflamaya  sarsılmaya başladığı  gözlenmiştir.Geleneksel özgün yapısıyla  çevrede  parmakla gösterilen bir yer olan  Beykonak, yavaş yavaş değerlerini yitirmeye   sosyolojik anlamda bir kasaba kimliğine dönüşmeye başlamıştır. Düğün ,bayram,ev ziyaretleri, mutfak zenginliği ve konuk odaları gibi temellenmiş gelenek görenekler hızla değişikliğe uğramış,daha doğrusu köylülüğün arınmışlığı ve aydınlığı  kasabalılığın  karmaşıklığına teslim olmuştur.

BEYKONAK EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
       Beykonak’ta yaşanan bu değişimin olumsuzluklarını önlemek var olan güzellikleri korunmak hatta  yeni tekniklerle işlenerek zenginleştirmek belde kamuoyunda özellikle belde dışında yaşayan aydınlarca tartışılmaya başlanmıştır.Tartışmalar bir örgütlenme zorunluluğunu ve biçimini de bereberinde getirdi.
         Süreç , vakıf biçiminde örgütlenme olarak  noktalandı.Dündar Aydoğdu,ailesinden miras kalan bir kısım taşınmazları vakfın amaçları için  vakfetmeye hazır olduğunu bildirdi.Vakit geçirmeden Dündar Aydoğdu,Memiş Alkan,Mevlüt Demir,Adem Demir,İzzet Cesur,Muharrem Çetin ve Kerim Demir ‘den oluşan mütevelli heyet resmi noterliğin onayladığı vakıf senedi düzenledi,  Ilgın Asliye Hukuk Mahkemesine tescil ettirmek için başvurusunu yaptı. Mahkemeden alınan  kuruluş kararı  Resmi Gazete’ nin  7 aralık 1996 tarih 22840 sayısında yayınlandı.
      Vakfın amaçları senedin  üçüncü maddesinde maddeler halinde sıralandı.Bu maddeler, özetle:
               “ Vakıf, Belde’nin ve çevrenin kültürel ve toplumsal değerlerine sahip çıkarak yok olmalarını engelleyecektir.Bu bağlamda  var olan değerleri yeni tekniklerle işleyecek , zenginleştirecek,  sanatsal ürün ve değerleri toplayarak bir müzede sergileyecektir.Kültür evi açma olanağı bulursa bir odasını gençlik merkezi,salonunu kitaplı olarak  düzenleyecektir.Yetenekli yoksul öğrencilere burs verecek,çevre bilincini yükselterek doğal  bitki dokusu ve yaban hayatının korunması konularında aydınlatıcı çalışmalar yapacaktır.
           

VAKIF ETKİNLİKLERİ
          1 -Vakıf senedinin 3/ K madesine göre Köy Şenlği niteliğinde “Yirce Şenliği” adıyla haziran ayının son cumartesi ve pazar günlerini kapsayan bir  etkinlik düzenledi.Düzenlemeyi  gelenekleştirdi,her yıl aksamadan yürüttü.Yirce Şenliği’ne aşağıda ayrıca değinilecektir.
          2-  Şenlik kapsamında,ulusal düzeyde  şiir yarışması düzenlendi,derece alan şairlere Yirce Şenliği’nde plaketleri verildi.
          3 - Beykonak üreticileri arasından seçilen bir kişi “Örnek Üretici” seçildi plaka ile ödüllendirildi.
          4 - Beykonak ve çevresinin kaşık oyunlarını tanıtacak kız ve erkek folklor ekipleri oluşturuldu.
          5 -  Beykonak’ı tanıtan bir belgeselin TRT tarafından çekimi sağlandı, TRT 1 ve 2 kanallarında pek çok kez yayınlandı.
          6 -  Ayşe Karadağ’ın yönetiminde bir grup Beykonak’lı, yöresel  musiki parçalarından oluşan bir kaset hazırladı.Kasette, Ayşe Karadağ,Habibe Gültekin,H.İbrahim Uysal gibi halk kültür ustalarının seçkin ses ,söz ve saz,parçalarına yer veridi.
          7 -  Vakıf başkanı Mevlüt Demir ve eşi Melahat Demir’in özel çabaları sonucu Milli Eğitim Bakanlığından vakfa tahsis edilen eski ortaokul binasının salonu müze haline getirildi.Müzede, Beykonak ve çevre yerleşimlerden sağlanan el işi, dokuma ,ağaç ve maden işlemeli halk sanat ürünleri,Şavaltı,Gidiriş ,Sungurbey gibi  ören yerlerinden getirilen tarihi nitelik taşıyan  kalıntılar sergilendi.Ayrıca geçmiş zamanda tarım ve bahçe işlerinde kullanılan nostaljik alet –edevat da müzede yerini aldı.

           8-Vakıf binasının geniş bir odası  kitaplık haline getirildi,açılan kampanyayla toplanan kitaplar  halkın ve öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Vakıf Müze Resimleri İçin Lütfen Tıklayınız

 

            YİRCE ŞENLİKLERİ
       Anadolu kırsalının kültürel zenginlikleri cumhuriyet aydınlanmasının çıkış noktasıdır.Halk Evleri ,Türk Dil Kurumu,Türk Tarih Kurumu gibi sivil toplum örgütleri halkımızın  Anadolu Toprakları üstünde yüzyılları kapsayan bir süreç içinde ortaya koydukları sanatsal ve kültürel   yaratılarını cumhuriyetle birlikte derlemeye,yayınlamaya işlemeye başlamışlardır.Her tür plastik ve anlatım sanat ürünleri kültür dünyamıza kazandırılarak moral değerlerimiz  yüceltilmiştir.
       Vakıf mütevelli heyetimiz  bu çalışmaların devamı niteliğinde bir çalışmanın yararı konusunda görüş birliğine varmış,Beykonak ve havalisinin folklorik değer taşıyan ürünlerini kamu oyuna kazandırma  amacıyla şenlik çalışmalarını başlatmıştır.Şenlikte halkın kendi kendine eğlenmesi yanında kendi yaratıları ile yüzleşmesini sağlamak  ülkü edinmiştir.Bu sayede toplumsal ve kültürel ürünler güz yüzüne çıkacak değerlerin kalıcılığı ve  sağlanmış olacaktır.
        Bu amaçla  ayrıntılı bir alan çalışması gündeme alınmış, şenlik günlerinde , mahalli söz,ses ve saz ustalarını sahneye çıkarmış, onları cesaretlendirerek kültür  sanat dünyasına kazandırmaya çalışmıştır.Örneğin,Kirlos seferberlik anıları ile,Nazım Şimşek kavalıyla,Mevlüt Ak  sohbetleriyle sahneye çıkmışlardır.
             Yirce Şenliği kapsamını yıl yıl geliştirmiş,belde şenliği niteliğini aşarak Gökçeyurt,Barakmuslu,Mahmuthisar,Çeşmecik,Gaziler,Sadık Küyü,Eldeş,Osmancık,Karasevinç gibi çevre köylerin katılımları ile bölgesel bir köy şenliği niteliği kazanmıştır.Katılımlar artarak 10 000 leri bulduğu görülmüştür.
          Yirce Şenliği, hasat mevsiminin önünde üreticileri eğlendirerek rahatlatmakta,  orman içi dinlence, tarımsal verimliliğe daha bir hazırlamaktadır.

Copyright 2015 Dündar Aydogdu