SOY AĞACIMIZ


   Konya, Ilgın İlçesi, Beykonak Köyünde oturan köklü  bir soydur  Uzunaller .İsmin doğrusu Uzun Alilerdir, zamanla bu söyleyiş Uzunaller biçimine dönüşmüştür.
   Soyun kökü konusunda bir bilgiye sahip değiliz. Tüm bilgiler, büyüklerimden öğrendiğimle sınırlıdır. Elimde ne bir yazılı kaynak vardır ne de kanıt nitelğinde  maddi bir varlık. Bilgilerim, çocukluk ve gençlik evrelerinde soy büyüklerinden  Hatice Kılıç (Kör Haçça), Kadir Serin (Kadir Çavuş),Hüseyin Aydoğdu (Çikin Çavuş),Mehmet Aydoğdu (Gök MEMED) ,Yakup Aydoğdu gibi yakınlarımın anlattıklarına dayanmaktadır.
   Uzun Ali soy kökümüzde adı bilinen ilk kişidir.Uzun Ali’nin üç oğlu vardır.Hacı Mustafa, Ala Kadir, Deloğlan (dellan).Bu üç çocuktan Hacı Mustafa’nın ardılları  “Serin” soydını,Ala Kadir’in ardılları “Aydoğdu” soyadını, Deloğlan ardılları ise “Yiğit” soyadını almışlardır.Soyun sahip olduğu,Abaz,Gavrun Tarla,Şavaltı,Bağ Dibi  adıyla anılan verimli toprakları Deloğlan çabaları sonucu  Uzunaller’e kazandırılmıştır.Üç kardeşten,Ala Kadir’in  mekanı Şavaltı’dır.Yaylada koyun keçi sürüleri vardır.Hacı Mustafa, rençberdir.Deloğlan ise ailenin mal mülk işleriyle ilgili  büyük reisidir.   Ala Kadir’in bir oğlu  bir kızı vardır. Oğlu Hüseyin ve kızı Hatice(Kör Haçça). Kör Haçça güzel,  fettan  , uçarı  bir kadındır. “Ala Kadir’in kızıyım,sarı buğdayın özüyüm,’deyişi  böylesi bir karakterin ürünüdür.Kör Haçça’nın ik ayrı kocadan  iki kızı beş oğlu  (Kılıçlar) vardır.
   Ala Kadir’in oğlu Hüseyin benim dedemdir.Büyük oğlu (Gök Mmemd)  sekiz yaşında ,ortanca oğlu Yakup  üç yaşında küçük oğlu Hüseyin (Çikin Çavuş) ana karnında iken  yirmibeş yaşlarında, tanıyanların deyişiyle Kara Tatarca (apandis patlaması) hastalığına tutularak ölmüştür.Çocukların  anası   Hanife kadın  onların başında koruyucu olarak çok az bulunmuş, belirsiz bir hastalığa tutularak o da genç yaşta  ölmüştür.Öksüz kalan üç kardeş soy büyüklerinin ve komşularının desteği ile ayakta kalabilmişler,varlıklarını sürdürebilmişlerdir.

   Kardeşlerin en büyüğü Gök Mehmet  kendi soylarından Kebiz’le evlenmiş  bu evlilik çok kısa sürmüş, boşandıktan sonra Emine ile evlenmiştir.Bu evliliklerinden, Hanife,Kadir,Emine ve Dudu adlarında dört çocukları olmuştur.Kadir,köyün eğitim gören kamu hizmetinde görev alan ilk bireyidir.İvriz Köy Enstitüsünü bitirdikten sonra  köyünde yıllarca öğretmenlik yapmıştır.Dört çocuktan hayatta olan yoktur.Kız ve erkek ardılları Beykonak’ta Sadık Köyde  ve ülkenin değişik kentlerinde yaşamlarını sürdürmektedirler.
    Babam Yakup ve anam Ayşe’den ise dokuz çocuk olmuş,ancak üçü yaşamıştır.  Satı ,Dündar ve Himmet .
    Anam 1985,babam 1988 yılında öldüler.
    Ablam Satı da ,1992 de, iki erkek bir kız çocuk bırakarak öldü.
    Küçük kardeş Hüseyin (Çikin Çavuş) ve eşi  Havva’da   ,Keziban ve Hanife adında iki kız ,Memiş ve Saffet adında iki erkek evlat bırakarak öldüler.
    Kısacası ,Ala Kadir oğlu Hüseyin ve Hacarnavutlardan  Hanife’den olma  Mehmet,Yakup ve Hüseyin’in  çocuk ve torunları olarak yaşayan ardılları olan bizler,değişik mesleklerde,değişik alanlarda yaşamlarını sürdürmektedirler

KÖYÜMÜZDEN RESİMLER İÇİN Lütfen Tıklayınız...

**********  

Anam ve Babam

**********

Çikin Çavuş (Hüseyin AYDOĞDU)

**********

Uzunali Ailesi birarada

**********

Aydoğdular

**********

Gök Memet

**********

Kadir AYDOĞDU İvriz Köy Enstitüsünde

Copyright 2015 Dündar Aydogdu